Tekniska analyser med Elliott Wave Theory på de globala finansmarknaderna

Beställningsformulär för prenumeration.

Privatkunder.

Följ stegen i beställningsformuläret och bekräfta slutligen din beställning. Inom (senast) 72 timmar från att EWT Investing har mottagit din beställning bör du ha fått dina användarkontouppgifter så att du kan börja använda tjänsterna.

1. Ange dina personuppgifter.


Förnamn *:

Efternamn *:


Ange ditt önskade användarnamn, minst 5 tecken, maximalt 20 tecken *:
Använd endast tecknen 0-9 eller a / A - z / Z. Inte å, ä, ö, på grund av säkerhetsskäl. Dessa tecken utgör säkerhetsrisker i kommunikationen mellan servern och din dator.


Postadress *:


Postnummer *:

Postort *:


E-mail (som används för dina användaruppgifter) *:

E-mail igen *:


Telefonnummer hem (inkl. riktnummer):

Mobiltelefonnummer:


* = Fältet måste fyllas i för att vi ska kunna behandla din ansökan korrekt.

När du anger en e-mailadress, tänk på att ställa in ditt spam-filter så att e-mail från adressen info@ewtinvesting.se (och andra ewtinvesting.se-adresser) går genom till den e-mail du har specificerat, annars kommer du kanske inte att få vare sig faktura eller log-in. Du kan senare ändra din angivna e-mail via vårt inloggningssystem.

 

2. Välj önskad tid på ditt abonnemang:

10% billigare än 4 x 3 månader.
5% billigare än 2 x 3 månader.

3. Faktura och betalningssätt:


Vi rekommenderar att du skriver ut alla e-fakturor, eller sparar dem på ett säkert lagringsmedium så att du har ett kvitto på din beställning.

 

4. Bekräfta beställningen.

Allt du nu behöver göra för att bekräfta beställningen är att läsa och acceptera våra villkor, kryssa i rutan och sedan trycka på knappen "Bekräfta beställningen!" nedanför.

Jag har noggrant läst genom och accepterar Villkor för tjänsten medlemskap på EWT Investing och uppmärksammat att när det beställda medlemskapet är slut skickas en ny faktura ut automatiskt, med samma tidslängd som den ursprungliga beställningen - avbeställning är möjlig upp till 14 dagar in på det nya medlemskapet. 

 

 

 

 

Följ EWT Investing på Twitter & Facebook:

Realtidsverifiering av hemsidans SSL-certifikat:
SSL Certificates

Disclaimer del #1: All information som tillhandahålls på denna hemsida eller på någon annan av EWT Investings internetdomäner och hemsidor utgör varken rådgivning eller rekommendationer utan har endast ett upplysande och utbildande syfte. Om någon information som EWT Investing tillhandahåller (i vilket sammanhang som helst) används som grund för ett investeringsbeslut, så sker det investeringsbeslutet och därpå följande handlingar på Läsarens (en person som besöker hemsidan/-orna) egen risk. Läsaren bör vara medveten om att handel med finansiella instrument alltid innebär ett risktagande. Ditt investeringskapital kan såväl öka som minska i värde och det finns inga som helst garantier för att du får tillbaka det investerade kapitalet. EWT Investing kan inte heller garantera eller ta ansvar för att någon information som vi tillhandahåller är korrekt - dock är vår ambition att ge er det absolut bästa vi kan prestera och att öka vår kapacitet och vår kunskap kontinuerligt.

Disclaimer del #2: För att få ta del av informationen på vå hemsidor så MÅSTE du även acceptera att personerna som publicerar information på EWT Investing:s olika hemsidor och andra informationskanaler såsom ALLA sociala medier och epostkommunikation, är aktiva traders, som kan tjäna pengar på att marknaderna rör sig på ett visst sätt och på att du som läsare agerar på ett visst sätt. Normalt sett handlar vi i linje med våra analyser, mer eller mindre, men på grund av att marknaderna ibland uppvisar tvära kast och att vi kan tvingas ändra uppfattning i all hast under handelsdagen, så kan det bli så att vi ibland handlar mot någonting vi tidigare har meddelat i någon form - detta är dock ingenting vi strävar efter att göra och vi analyserar därmed mycket sällan aktier eller andra finansiella instrument med låg omsättning och som kan svänga kraftigt hit och dit, för att i görligaste mån undvika den här typen av konflikterade situationer. Kolla ALLTID tid för publicering av ett visst inlägg om en viss marknad/finansiellt instrument för att se vår senast publicerade uppfattning, och ha ALLTID i åtanke att vi inte i realtid hinner eller kan telegrafera vad vi anser om en viss marknad eller ett visst finansiellt instrument som vi är aktiva i. Kom ihåg att på finansmarknaderna är det alltid alla mot alla, vare sig man har en fientlig eller vänlig disposition gentemot andra aktörer.

©2005-2018 EWT Investing