Tekniska analyser med Elliott Wave Theory på de globala finansmarknaderna

7. FishNet®.

Sektionen uppdaterades senast: 2011-02-03.

Vem uppfann FishNet®?

FishNet® är ett analyskoncept som uppfanns av CeGe von Reis, eller CGvR som han själv förkortar sitt namn. Det finns en svensk "författare" som har stulit mycket av äran för detta analyskoncept och knappt ger "credits" till CG för detta. Därför rekommenderar jag inte läsaren att köpa någon svensk bok om detta system såvida det inte explicit står att CGvR är medförfattare och får in pengar för boken.

CGvR är idag redaktionschef på börsforumet VCW.

Vad är FishNet® ?

Som jag har fått det berättat av CGvR själv, så experimenterade han med alla möjliga system och metoder för marknadsanalys, och kom till slut på konceptet att lägga ihop så många glidande medelvärden som möjligt i prisdiagrammet, vilka då formar ett så kallat FishNet, eller "fisknät".

Notera att CGvR använder samma färger för alla medelvärden. Jag har däremot färglagt några Fibonacci-medelvärden i en del av mina FishNet®-diagram.

Vad är nyttan och meningen med FishNet® ?

Huvudsyftet med FishNet® är att illustrera trender på olika tidshorisonter, samt tydliggöra medelvärdeskluster. Mycket ofta utgör zoner/kilar med förtätade medelvärden stöd- eller motståndsområden som marknaden ofta studsar ifrån vid ett eller flera försök.

Till skillnad från att använda tidigare prisnivåer som stöd och motstånd så får man genom FishNet® en dynamisk illustration av stöd- och motståndsområden.

Marknadens beteenden kring större FishNet®-strukturer.

Större och grövre FishNet®-strukturer passeras ofta genom gap vid starten av dagen, eller genom starkt trendande rakt genom zonen under samma handelsdag. Det är mer ovanligt att lyckade passager av de större strukturerna sker genom flera svaga trenddagar genom strukturen.

Passerade strukturer återtestas ofta senare, men eftersom att strukturerna flyttar sig så flyttar sig också de prisnivåerna som behövs för att strukturen ska anses vara återtestad.

<<< Föregående sektion >>> | <<<Nästa sektion >>>

Följ EWT Investing på Twitter & Facebook:

Realtidsverifiering av hemsidans SSL-certifikat:
SSL Certificates

Disclaimer del #1: All information som tillhandahålls på denna hemsida eller på någon annan av EWT Investings internetdomäner och hemsidor utgör varken rådgivning eller rekommendationer utan har endast ett upplysande och utbildande syfte. Om någon information som EWT Investing tillhandahåller (i vilket sammanhang som helst) används som grund för ett investeringsbeslut, så sker det investeringsbeslutet och därpå följande handlingar på Läsarens (en person som besöker hemsidan/-orna) egen risk. Läsaren bör vara medveten om att handel med finansiella instrument alltid innebär ett risktagande. Ditt investeringskapital kan såväl öka som minska i värde och det finns inga som helst garantier för att du får tillbaka det investerade kapitalet. EWT Investing kan inte heller garantera eller ta ansvar för att någon information som vi tillhandahåller är korrekt - dock är vår ambition att ge er det absolut bästa vi kan prestera och att öka vår kapacitet och vår kunskap kontinuerligt.

Disclaimer del #2: För att få ta del av informationen på vå hemsidor så MÅSTE du även acceptera att personerna som publicerar information på EWT Investing:s olika hemsidor och andra informationskanaler såsom ALLA sociala medier och epostkommunikation, är aktiva traders, som kan tjäna pengar på att marknaderna rör sig på ett visst sätt och på att du som läsare agerar på ett visst sätt. Normalt sett handlar vi i linje med våra analyser, mer eller mindre, men på grund av att marknaderna ibland uppvisar tvära kast och att vi kan tvingas ändra uppfattning i all hast under handelsdagen, så kan det bli så att vi ibland handlar mot någonting vi tidigare har meddelat i någon form - detta är dock ingenting vi strävar efter att göra och vi analyserar därmed mycket sällan aktier eller andra finansiella instrument med låg omsättning och som kan svänga kraftigt hit och dit, för att i görligaste mån undvika den här typen av konflikterade situationer. Kolla ALLTID tid för publicering av ett visst inlägg om en viss marknad/finansiellt instrument för att se vår senast publicerade uppfattning, och ha ALLTID i åtanke att vi inte i realtid hinner eller kan telegrafera vad vi anser om en viss marknad eller ett visst finansiellt instrument som vi är aktiva i. Kom ihåg att på finansmarknaderna är det alltid alla mot alla, vare sig man har en fientlig eller vänlig disposition gentemot andra aktörer.

©2005-2018 EWT Investing